centrum voor additieve geneeswijzen
De Levensboom

Thomaslaan 43 — 5631GK Eindhoven

Hans Bazelmans

06-25077184
Reflexzoneplus

Ron Borsboom

040-2447451
Fasciatherapie-zuid
Babytherapie
Verloren Tweelingensyndroom

Dorthe Jakobsen


06-51452429
Levenszin

Christianne Bezembinder-de Wolf


06-50838331
De KinesioloogComplementair medische groepspraktijk “De Levensboom”

De Levensboom

Iedereen die een alternatief therapeut zoekt, kent het probleem: welke therapie is voor mij de beste? Welke therapeut is goed? En wie kan mij hierin advies geven? In het Complementair Medisch Centrum “De Levensboom” te Eindhoven werken diverse complementaire, ofwel alternatieve, therapeuten samen. Gezamenlijk beslaan zij een breed veld van therapeutische mogelijkheden en kunnen ze u adviseren welke alternatieve behandeling op een bepaald moment geschikt kan zijn.

Bij De Levensboom werkt men vanuit het idee van de ‘geïntegreerde’ geneeskunde (Integrated Medicine). Dit is ontstaan in Amerikaanse ziekenhuizen om de versnippering van de huidige geneeskunde tegen te gaan en om werkzame ‘alternatieve’ medische wijzen van aanpak te kunnen integreren.

In de geïntegreerde geneeskunde wordt ieder individu gezien als een uniek samenspel tussen de factoren genetische aanleg, invloeden van buitenaf (voeding, bewegingspatroon, beroepsrisico's, lichamelijke en emotionele trauma's) en de manier waarop hij/zij daarmee omgaat (karakter, aangeleerd gedrag, sociale vaardigheden).

Als dit alles harmonieus samengaat, ontstaat optimale gezondheid. Als er op enig vlak iets hapert, zal ongemak of zelfs ziekte ontstaan. Deze wijze van kijken vormt ook de basis van de Chinese geneeskunde, de Ayurvedische geneeskunde en hun moderne variant: de PNI (PsychoNeuroImmunologie).

Wat kunt u verwachten bij De Levensboom?

U kiest uit de lijst van therapieën en therapeuten een geschikte therapeut. Met deze persoon gaat u aan het werk. Als deze therapeut mogelijkheden ziet om met andere therapie het genezingsproces te versnellen zal hij dat met u bespreken. U kunt ook zelf hiernaar vragen of met meerdere therapeuten een afspraak maken. Regelmatig heeft de groep een patiëntenvoordracht. Tijdens zo'n avond komt een patiënt (vrijwillig) met een veelzijdig probleem en de therapeuten geven daar allemaal hun visie op. Dit wordt door de patiënt altijd als heel verrijkend ervaren.

Voor meer informatie of afspraken kan men zich wenden tot een van de therapeuten zoals hierboven vermeld of bellen met 040-2447451.


Locatie


Hoewel de reguliere geneeskunde enorme vooruitgang heeft gebracht op het gebied van infecties, breuken en zieke organen die geopereerd kunnen worden, blijft er een groot scala aan ziekten over waarvoor volgens hen geen genezing mogelijk is. Bovendien is de reguliere geneeskunde zo opgezet dat men met één ziekte regelmatig bij vijf specialisten te rade moet gaan. En de ‘geneesmiddelen’ zorgen zelf weer voor veel ziekte en ongemak. Op dit moment is in Amerika medicijnvergiftiging doodsoorzaak nummer 1.